Report work visit 2016

Only available in Dutch.

Van 11 tot en met 15 april 2015 zijn Jef Verschuren en Sascha Krijger van Computers for Africa op werkbezoek geweest in de Bitou 10 regio in de West Kaap, het gebied dus waaraan we computers doneren die in Nederland hun levenseinde hebben bereikt. We zijn weer veel ervaringen rijker en willen via dit verslag graag onze impressies met u delen.

Reading eggs project
Bij ons jaarlijkse bezoek aan onze lokale partner, de Bitou-10 Foundation kwam in het gesprek met de directeur Kim Weyers, aan de orde dat de Click Foundation het komende schooljaar op een drietal lagere scholen waaraan wij computers hebben gedoneerd, het ‘Reading eggs project’ wil gaan uitrollen. Dit programma is ontwikkeld in Australië en is bedoeld om lagere school kinderen online via spelletjes, puzzels, zang en animaties te leren lezen. Neveneffect is dat kinderen en leraren vertrouwd raken met de computer. Op deze wijze krijgen kinderen al van jongs af aan de kans om computerervaring op te doen. Dit bereidt ze voor op onze digitale samenleving en voorkomt dus dat ze op latere leeftijd een (vrijwel onoverbrugbare) achterstand oplopen.

Tijdens ons bezoek hebben we ook kennis gemaakt met Jeanne Hugo, de zeer enthousiaste en goed ingevoerde programmaleider voor dit programma in de Westkaap. Het is ontzettend inspirerend te zien dat onze donatie tot de uitverkiezing van deze scholen heeft geleid en er zo een olievlekwerking op gang begint te komen.

Schoolbezoeken leveren weer veel informatie op
Uiteraard hebben we weer verschillende scholen bezocht tijdens onze trip en dat heeft ons weer veel geleerd over waar onze focus moet liggen en hoe we de scholen het best van dienst kunnen zijn. In dit verslag gaan we meer in detail in op onze ervaringen bij een drietal schoolbezoeken. Het weerzien met het hoofd van Formosa High School, de heer Colin Wildeman, was weer hartverwarmend. Hij blijft een groot pleitbezorger voor het gebruik van computers op zijn school. Wel was er een terugslag: de server die vorig jaar is geïnstalleerd is kapot gegaan. En dan blijkt toch weer hoe kwetsbaar de financieringsstructuur van het onderwijs in Zuid-Afrika is. De school is aangewezen op fondsenwerving om middelen bijeen te zamelen om de reparatie te kunnen betalen. Dat betekent dus ook dat de server op dit moment niet bruikbaar is. Gelukkig hebben we stand alone computers geschonken, zodat deze ook zonder de server in elk geval in beperkte mate van dienst kunnen zijn. We hopen dat de server snel weer aan de praat wordt gebracht!

Murray High School
Bij Murray High School kregen we een teleurstelling te verwerken. Deze school heeft een computerlokaal met 40 computers. De staf is door South Cape College getraind in het gebruik van IT-skills in het onderwijs en ten behoeve van het office management (boekhouding, roostering etc.). Het hoofd van de school die de afgelopen twee jaar onze -enthousiaste- contactpersoon was, is langdurig ziek en zal ook niet terugkeren. Er is een plaatsvervanger aangesteld (afkomstig uit de school zelf) en eind van het jaar wordt een nieuw schoolhoofd benoemd. We kregen te horen dat het computerlokaal als gevolg van een andere prioriteitstelling is gesloten en het contract met de IT-docente die het computerlab runde, niet verlengd. De 40 computers stonden overigens nog wel in het -goed afgesloten- lokaal.

Kwanokuthula Primary School
Ons werkbezoek was er een van uitersten. Na ons bezoek aan Murray High bezochten we de nieuwe Kwanokuthula Primary school. Deze school is letterlijk in minder dan een jaar uit de grond gestampt (waarbij vooral van lokale werkkracht gebruik is gemaakt) en biedt plaats aan 1250 leerlingen. Een prachtig schoolgebouw, gefinancierd door de provincie, met moderne faciliteiten, waaronder een installatie die regenwater opvangt voor het doorspoelen van de toiletten en een dak dat open kan.

Verder een schitterend computer- en een multimedia lokaal (met schragen en bekabeling), een handenarbeidlokaal, een bibliotheek, een heel mooie aula en een moderne keuken. De broodnodige inventaris om van de faciliteiten gebruik te maken, ontbreekt echter: er zijn geen computers, handwerktools, boeken, stoelen voor de aula en keukenapparatuur. Want: daar was geen geld meer voor…..

Wat ons echt hoop geeft, is dat het nieuwe schoolhoofd, de heer M. Faleni en het plv. schoolhoofd, de heer David Sani niet bij de pakken neer zijn gaan zitten / zijn gaan zitten wachten tot het geld van de provincie binnenkomt, maar dat ze zelf aan de slag zijn gaan om zaken op te lossen. Dit vanuit een duidelijk opgezette organisatiestructuur, met een gerichte planning van te ondernemen acties, met de courage om creatieve oplossingen in te zetten en vooral: met veel energie om echt een succes te maken van deze school. Voor ons aanleiding om te kijken of we deze school zo snel mogelijk kunnen helpen bij het inrichten van het computerlokaal! We hebben meteen een laptop geschonken aan de heer Sani en proberen de 40 computers die nu ongebruikt staan bij Murray High via onze contacten bij de Western Cape Education Department vrij te maken voor Kwanokuthula Primary.

Train the trainer project?
We gingen mede naar Plettenberg Bay om met de meest betrokken partijen te pratenover ons idee om een train the trainer programma op te zetten. Doel daarvan was een samenwerking tot stand te brengen tussen een school in Nederland (met ICT-beheer opleiding) en de Bitou-10 scholen.  Leerlingen uit Nederland zouden met behulp van een stageprogramma de docenten en stafleden kunnen trainen, zodat ze zelf eenvoudige ICT vraagstukken kunnen gaan oplossen.

We hebben hierover gesprekken gevoerd met Kim Weyer (Bitou-10), Suzette de Villiers (teamleider onderwijs bij het Western Cape Education Department voor de Plettenberg Bay regio) en André Bouwer, gepensioneerd schoolhoofd van Wittedrift High School. We zijn tot de conclusie gekomen dat een train the trainer programma dat vanuit Nederland wordt vormgegeven niet de beste aanpak is voor deze regio. Veeleer ligt de oplossing in het poolen van de middelen die de scholen nu elk apart inzetten voor ICT-ondersteuning door (dure) commerciële bedrijven. Daar kunnen dan vaste mensen voor worden aangesteld, die dedicated de scholen ondersteunen. En die wellicht ook ICT-leerlingen van het Community Center stage kunnen laten lopen, zodat die een ervaringscertificaat kunnen verwerven. Suzette de Villiers gaat met deze plannen aan de slag. We hopen hierover snel meer duidelijkheid te krijgen!

Kids for Kids
Een van onze laatste bezoeken voordat we op het vliegtuig terug naar Nederland stapten, was aan Greenwood Bay College. Daar hebben we gesproken met het hoofd van de school, de heer Luke Perkins en met de heer Harry Bouwers voorzitter van de Raad van Toezicht. Hoewel er sprake is van een school met schoolgeld, is de fee zodanig laag dat we twee jaar geleden een aantal computers aan deze school geschonken hebben. Ze zijn intussen verhuist naar een prachtige locatie, een voormalig hotel in een parklandschap. Het grappige is dat vrijwel alles bij het oude is gelaten: alleen de bedden en koelkasten zijn verwijderd en de kamers zijn nu leslokalen (met de badkamers nog intact!). De school heeft dringend behoefte aan extra computers en heeft aangeboden om in ruil daarvoor een ‘kids for kids’ programma op te willen zetten. Daarbij gaan dus middelbare school leerlingen van Greenwood assisteren bij de installatie van computers op de andere Bitou-10 scholen. Een win-win initiatief dus wat ons betreft. En een mooie aanvulling op de plannen om ICT-capaciteit te poolen! We zullen zo spoedig proberen aan hun wensen tegemoet te komen.

Een welkome verrassing
Terug in Nederland na een geslaagde maar vermoeiende trip, wachtte ons nog een leuke verrassing: de Erasmus School of Economics van Erasmus Universiteit Rotterdam heeft wederom een aantal computers geschonken. Daarmee kunnen we al heel snel Greenwoord Bay College van de benodigde apparatuur voorzien. Wat een mooi cadeau! We willen vooral Nita Ram-saransing heel hartelijk danken voor haar niet aflatende inspanningen om ook nu weer voor de benodigde computers, (niet weglopende) muizen en toetsenborden te zorgen.

Daarnaast ontvangt Computers for Africa computers en laptops van Rotterdam Partners met dank aan mevrouw Jannie Pietersma en Wendy Nijkerk. Het aantal wordt nog geïnventariseerd.

Lessons learned
Al met al heeft het werkbezoek ons weer veel geleerd over de vraag hoe scholen in de regio zoveel mogelijk baat kunnen hebben bij onze activiteiten. Duidelijk is vooral dat we ons moeten focussen op onze kerntaak: het leveren van computers en randapparatuur aan de bij de Bitou-10 Foundation aangesloten scholen.

Daarbij is vertrekpunt dat de scholen aangeven wat ze aan apparatuur nodig hebben. Voorwaarde is dat een computerlokaal met de benodigde aansluitingen in gereedheid is gebracht en dat de licenties zijn geregeld. In dat verband willen we in Nederland een ruimte hebben, waarin we alle donaties per onderdeel kunnen opslaan. Ook dit vereenvoudigt het afleverproces aanzienlijk. Op die manier kunnen we namelijk precies de gewenste bestelling aan een specifieke school leveren. Dit vergemakkelijkt voor alle partijen ook het logistieke proces. Verder moeten we het onderzoek vervolgen naar de vraag of de inzet van tweedehands servers soelaas kan bieden bij een snelle uitbreiding van computerfaciliteiten op scholen en het efficiënt gebruik van beschikbare IT menskracht voor het installeren van computers en nieuwe updates van software. Als de uitkomst van dat onderzoek positief is, dan staat het verkrijgen van tweedehands servers hoog op de prioriteitenlijst!

No Comments

Post A Comment