Verslag werkbezoek 2015

Van 7 tot en met 15 maart 2015 is het bestuur van Computers for Africa in de Bitou 10 regio in de West Kaap geweest, de regio dus waar onze stichting de zgn. nonfee scholen ondersteunt met computerapparatuur. Een korte impressie van onze bevindingen vind u in dit verslag.

De eerste dagen zijn bezoeken afgelegd bij lagere en middelbare scholen waaraan computers zijn gedoneerd.

Murray High School is een mooi voorbeeld hoe met visie gebruik wordt gemaakt van de schenking. Er is een computerlokaal gebouwd met 40 computers. Scholieren krijgen bij Murray High klassikaal les in computervaardigheden. Voor bepaalde vakken (als biologie, taal- en rekenlessen) maakt de school gebruik van e-learning. Dit ontlast de leraren om zelf allerlei lessen te maken en biedt de leerlingen de kans om via de nieuwste lesmethoden kennis te vergaren en vaardigheden aan te leren. De leraren worden getraind in IT-vaardigheden en office management door het South Cape College.

Murray High heeft ook een aantal computers geplaatst in de bibliotheek.

Scholieren die een opdracht moeten uitvoeren, maken gebruik van het internet om onderzoek te doen. Zowel in het computerlokaal als in de bibliotheek helpen extra geschoolde leraren de leerlingen om optimaal te profiteren van de nieuwe faciliteiten. Gegeven het aantal leerlingen op de school (zo’n 1000 in totaal) is er dringend behoefte aan een tweede computerlokaal. Ook is er gevraagd of onze stichting voor een dataprojector met scherm kan zorgen, zodat er powerpoint presentaties kunnen worden gegeven aan grotere groepen.

Bij Formosa Primary School was een feestelijke bijeenkomst georganiseerd om het computerlokaal te openen. Ook daar staan 40 computers. Het meubilair en de server zijn geschonken door een oud-leerling van de school. Bij de opening waren naast een afvaardiging van de school, het bestuur van Computers for Africa en de donateur van het faciliteiten ook een vertegenwoordiger van de gemeente Plettenbergbaai, degene die de school ondersteunt bij het oplossen van IT-problemen en iemand van de lokale pers aanwezig. Er is inmiddels ADSL beschikbaar, zodat ook vaardigheden in internetgebruik kunnen worden opgedaan.

Ook deze school (1400 leerlingen) heeft dringend behoefte aan een tweede computerlokaal en aan dataprojectoren. De school heeft een aantal van de gedoneerde computers in gebruik gegeven aan de leraren (t.b.v. roostering, boekhouding etc.). De leraren zijn alle geschoold in het gebruik van Office software (ook hier via South Cape College). Net als bij Murray High School worden op dit moment de leraren getraind in het gebruik van e-learning. Het computerlokaal wordt verder in de avonduren gebruikt om de lokale gemeenschap computerles te geven (bijbrengen vaardigheden in Word en internetvaardigheden, inclusief het maken van een CV en zoeken naar banen op het internet).

Formosa Primary School heeft als enige van de scholen die worden ondersteund door de Bitou 10 Foundation een zgn. special need class. Het gaat om scholieren met een geestelijk handicap van diverse leeftijden waaraan scholing wordt gegeven. Computers for Africa heeft aan Leigh Dunn, de trekker van dit initiatief, een aantal Samsung tablets gedoneerd, evenals een lasterprinter. Daardoor kunnen deze kinderen van speciale software gebruik maken die het leerproces van juist deze doelgroep kan faciliteren.

Op het moment dat wij op bezoek gingen bij Phakamisani Primary School werden daar de laatste computers geïnstalleerd die wij onlangs gedoneerd hebben. Vanaf het komend semester zullen zij in gebruik zijn. Gegeven het aantal leerlingen (2000!) wordt er een nieuwe school gebouwd. De wens is bij ons neergelegd dat wij ook aan die nieuwe school computers doneren ten behoeve van een computerlokaal. Tevens is er dringend behoefte aan een aantal extra flatscreens en aan laserprinters. We hebben toegezegd 20 monitoren en een laserprinter te zullen schenken, ze staan reeds in onze opslag in Rotterdam en gaan met het volgende shipment mee.

Al met al is duidelijk dat er nog veel computers nodig zijn om de grote aantallen leerlingen op de lagere en middelbare scholen in de Bitou 10 regio te kunnen faciliteren. De schenking van een oud-leerling van Formosa Primary School van een server, heeft ons op de idee gebracht om te kijken of we wellicht tweedehands servers kunnen krijgen. Dat maakt de installatie en het updaten van software een stuk eenvoudiger en geeft ook de mogelijkheid om snel het aantal computers op een school uit te breiden. Vervanging van computers omdat nieuwe software een moderner besturingssysteem vereist dan wat er op de huidige computers zit, is dan ook veel minder urgent.

Naast schoolbezoeken hebben we gesprekken gevoerd met onze partners in de regio.

Zo hebben we langdurig gesproken met Kim Weyer, directeur van de Bitou 10 Foundation. Deze stichting is onze belangrijkste partner. Kim heeft zeer regelmatig overleg met de schoolhoofden over de wensen die er ten aanzien van hard- en software bestaan en verdeelt in samenspraak met hen de door Computers for Africa gedoneerde computerapparatuur. We hebben met haar gesproken over een verbetering in de logistiek, waarmee computerapparatuur direct kan worden afgeleverd bij de scholen in plaats van eerst opgeslagen te moeten worden in een beveiligde opslagruimte waarvoor betaald moet worden. Verder hebben we met Kim gesproken over de zaken die prioriteit hebben om maximaal gebruik te kunnen maken van de gedoneerde IT. Belangrijkste wens is dat er iemand komt die de scholen helpt bij het installeren en repareren van computers, die kennis kan verspreiden over alle scholen in de Bitou 10 area en die een aantal lokale mensen kan opleiden zodat de ICT-kennis in de regio beschikbaar komt en ook management en beleid voor ICT-beheer wordt ontwikkeld door de schoolleiding. Kim Weyer gaf aan dat Plett Secundairy School (net als Formosa en Marry High) een voorbeeld functie kan vervullen in de regio voor de wijze waarop IT wordt ingezet voor zowel de ontwikkeling van leerlingen als leraren.

De noodzaak voor een goed geoliede beheerfaciliteit kwam ook naar voren in een vergadering die Kim Weyers had georganiseerd met de bij de Bitou 10 Foundation aangesloten scholen. Op deze bijeenkomst waren IT-vertegenwoordigers van alle scholen aanwezig, evenals de heer Sammy Bouwers Senior Education Specialist E-Learning van het Western Cape Education Department (WCED, het departement dat verantwoordelijk voor grades 1-12 van de openbare scholen in deze provincie en ondersteunt bij het verkrijgen van gratis licenties voor het gebruik van Windows 7). Een aantal scholen geeft aan zelf onvoldoende kennis te hebben om de beheerwerkzaamheden uit te voeren, waardoor computers langere tijd ongebruikt kunnen komen te staan. De kosten om iemand in te huren zijn hoog en worden niet bekostigd vanuit het budget dat door de overheid aan de scholen ter beschikking wordt gesteld. Verder is aangegeven dat het een uitdaging voor de scholen blijft om de computerzalen zodanig te beveiligen dat de apparatuur niet gestolen wordt. De oplossing die het schoolhoofd van Murray High School naar voren bracht voor het recyclen van afgedankte computers (afvoeren naar een bepaald bedrijf dat hiervoor een klein bedrag aan de school beschikbaar stelt) werd door iedereen zeer gewaardeerd. Ook hieruit blijkt dat het met elkaar praten over oplossingsrichtingen, veel vooruitgang teweeg kan brengen voor de praktische problemen die bij de scholen spelen.

Over de wijze waarop het vraagstuk van het verkrijgen en behouden van ICT-kennis in de Bitou regio kan worden opgelost, hebben we samen met Kim Weyers gesproken met De Wet Schmidt van het Komatsu Denron Community Center. Dit centrum heeft als eerste een donatie van onze stichting gekregen, zodat ze hun leerlingen ICT-vaardigheden kunnen bijbrengen, nodig om het perspectief op de arbeidsmarkt te vergroten. Als er een soort train the trainer programma kan worden ontwikkeld, dan heeft het Community Center veelbelovende jongeren beschikbaar die reeds een theoretische scholing in IT hebben gehad en waar een soort ervaringscertificaat (al dan niet formeel erkend) kan helpen bij het vinden van een baan. Er zijn wel kosten gemoeid met zo’n programma.

Een andere partner in de Bitou regio is de Belgische stichting Born in Africa. In samenwerking met Nadia Beutler van de Plettenberg Hospitality Group heeft deze stichting een nieuwe eenjarige opleiding ontwikkeld waarin de studenten de aspecten van de toeristische sector onder de knie krijgen. Computervaardigheden horen daar uiteraard ook bij. Tijdens ons bezoek hebben we 11 computers gedoneerd aan dit mooie initiatief. We hebben tevens gesproken over de mogelijkheden om een of meer studenten die een GAP-year willen hebben, naar Zuid Afrika te halen om een train the trainer programma op te zetten. Born in Africa kan helpen bij het verkrijgen van de juiste visa en heeft toegezegd haar woonfaciliteit beschikbaar te willen stellen voor deze studenten.

Al met al heeft het werkbezoek ons weer veel geleerd over de vraag hoe scholen in de regio zoveel mogelijk baat kunnen hebben bij onze donaties. We hebben ook een boodschappenlijstje meegekregen:

  1. Onderzoeken of de inzet van tweedehands servers soelaas kan bieden bij een snelle uitbreiding van computerfaciliteiten op scholen en het efficiënt gebruik van beschikbare IT menskracht voor het installeren van computers en nieuwe updates van software. Als het onderzoek positief is, dan staat het verkrijgen van tweedehands servers hoog op de prioriteitenlijst!
  2. Verkrijgen van tweede hands computers opdat er een aantal nieuwe computer labs kan worden ingericht (met name voor de nieuw te bouwen Kwanokhuthula Primary School [2015] en Franshoek School [2016]) en de labcapaciteit kan worden uitbreid bij de scholen waaraan we reeds computers gedoneerd hebben (met name Murray High School en Formosa Primary School).
  3. Verkrijgen van tweede hands dataprojectoren (inclusief schermen), zwart-wit laser printers en extra tablets voor special need classes.
  4. Verbeteren van het logistieke proces, zodat dozen met IT-apparatuur direct bij de diverse scholen kunnen worden afgeleverd (i.p.v. dat deze door de Bitou 10 Foundation moeten worden herpakt zodat de scholen precies die apparatuur krijgen die ze nodig hebben).
  5. Sponsoren zoeken voor een aantal initiatieven (met name train the trainer concept).
  6. Werven van studenten voor een gap year om een train the trainer concept op te zetten.
Geen reactie's

Geef een reactie