Ons doel

  • Kinderen en scholen in de townships en rurale gebieden in zuid Afrika en met name in de Westkaap provincie helpen bij hun educatie en bij het bieden van een beter toekomstperspectief.
  • Met onze ondersteuning schoolverlaters relevante ICT-kennis en -ervaring bijbrengen en de kloof met de arbeidsmarkt verkleinen.

Ons ideaal: een zinvolle en duurzame bestemming voor uw oude hardware

We richten ons bij het bereiken van ons doel op organisaties en bedrijven in Nederland en België die hun computers en randapparatuur willen doneren. Computers for Africa zet in samenspraak met lokale stichtingen de nodige taal- en rekensoftware op de computers en stelt deze in samenwerking met de Zuid-Afrikaanse Bitou 10 Foundation (Plettenberg Bay area) en Knysna Initiative for Learning and Teaching (KILT, Knysna area) gratis aan zgn. non fee scholen beschikbaar. Desgewenst worden de leraren geschoold in het omgaan met computers. Met onze ondersteuning hebben schoolverlaters relevante kennis en ervaring opgedaan en kan de kloof met de arbeidsmarkt worden verkleind. Een mooie manier dus voor u om via uw donatie aan onze stichting invulling te geven aan uw MVO-beleid!

Hoe werkt het: de volledige logistieke keten wordt kosteloos verzorgd

Met uw donatie kunt u wat betekenen voor leerlingen in Zuid-Afrika. Wij kunnen ook iets voor u betekenen. In samenwerking met IT Donations worden desgewenst uw desktops, laptops, tablets en servers (inclusief randapparatuur) opgehaald. De data worden veilig verwijderd van de geschonken apparatuur. Hiervoor ontvangt u desgewenst een officieel dataverwijderingscertificaat. Er zijn vervolgens twee mogelijkheden:

  • U kunt uw computers rechtsreeks doneren aan onze stichting. In dat geval worden de computers en tablets naar Zuid-Afrika verscheept en daar voorzien van de nodige e-learning software. Ze worden in samenwerking met de zuid-Afrikaanse Bitou 10 Foundation gratis aan zgn. non fee scholen ter beschikking gesteld. U betaalt niets voor dit logistieke proces!
  • U kunt er ook voor kiezen om de restwaarde van de computers via IT Donations aan onze stichting te doneren. In dat geval wordt uw gift ingezet voor de bekostiging van de logistiek (het vervoeren van de computers vanuit Nederland naar de scholen in Zuid Afrika).

Over ons: duurzaamheid en betrokkenheid zijn kernbegrippen

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk en streven een duurzaam resultaat na in de regio’s waarin we werken. Centraal uitgangspunt bij ons initiatief is dat we langdurig ondersteuning willen blijven geven (inclusief vervanging van gedoneerde computers) waardoor we in dat gebied echt een meerwaarde hebben. We zijn vertrouwd met de specifieke uitdagingen die het werken in Zuid-Afrika met zich meebrengt. Een vertegenwoordiging van Computers for Africa is gevestigd in Zuid-Afrika. Hierdoor kunnen we goed monitoren of de computers op de goede plaats terecht komen en wat er nodig is om deze maximaal in de te zetten voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

Geef je oude computer een tweede leven en geef minder kansrijke mensen een kans

Computers for Africa

Computers for Africa wil de kinderen van de no-fee scholen graag een eerlijke kans bieden en zet zich in om gebruikte computers en tablets een tweede leven te geven. We zijn vastbesloten hoge kwaliteit computers te leveren, voorzien van  internetaansluiting. We zorgen ervoor dat de leraren getraind worden, zodat zij goed gebruik kunnen maken van de mogelijkheden. Maar net als iedere andere liefdadigheidsorganisatie kunnen we dat niet alleen. We hebben geld nodig van donateurs om de computers in te zamelen, op te slaan, data te whipen, te verschepen en te voorzien van de juiste software.

In Zuid-Afrika zorgen partners als de Bitou 10 Foundation, Knysna Initiative for Learning and Teaching en de aangesloten scholen voor de distributie van de computers en de trainingen voor de leraren. Vanuit Nederland kun je helpen door geld en computers te geven. Samen verrijken we de levens van de kinderen op de no-fee scholen en beperken we hun achterstand op leeftijdsgenootjes op de privé scholen.

Every human being should be online

Werkwijze

We zorgen dat computers en hardware gratis worden opgehaald bij uw organisatie

Als dat nog niet is gebeurd zorgen wij dat alle data van de computer wordt verwijderd. U ontvangt van ons een certificaat als bewijs

We verpakken alle hardware zodanig dat deze veilig kan worden verscheept

We slaan alle hardware veilig op totdat we genoeg voorraad hebben om te versturen

We organiseren al het transport vanuit Nederland tot aan de scholen in Zuid-Afrika

In samenwerking met lokale partners zorgen we dat de hardware op de juiste plek komt en wordt geïnstalleerd

We voorzien scholen van gratis educatieve software zodat leerlingen ook de juiste leerstof krijgen

Daar waar dat nodig is zorgen we voor training van docenten, onderhoud en vervanging van computers